Bredase politieke partijen

Bredase politieke partijen

1. Bredase politieke partijen

Voor Arabisch klik hier

Voor Tigrinya klik hier

Bredanaars hebben de aankomende gemeenteraadsverkiezingen keuze uit vijftien partijen, 358 namen.  Wij zetten de vijftien partijen die gaan strijden om de 39 zetels in de Bredase gemeenteraad voor je op een rij.

 

 

1- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ( VVD ) 

Meer koopwoningen. Er moeten in Breda 2.000 extra koopwoningen komen, boven op het reeds geplande aantal nieuwe woningen de komende tien jaar. En verplicht werken in de bijstand.

De VVD was tijdens de verkiezingen van 2018 veruit de grootste partij van de stad.

https://www.vvdbreda.nl/

 

 

2-  Christen-Democratisch Appél ( CDA )

Het CDA is een actieve partij voor jong en oud. Wij willen een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving waarin respect voor elkaar en fatsoen belangrijk zijn.

https://www.cda.nl/noord-brabant/breda/

 

 

3- Democraten 66 (D66)

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

https://d66.nl/breda/

 

 

4- GroenLinks (GL)

Daar staat GroenLinks voor: bouwen aan een duurzaam en sociaal Breda. Waar we mensen die hulp nodig hebben niet lastigvallen met formulieren, maar onderliggende problemen samen aanpakken. Waar zorg niet verdeeld wordt op basis van spreadsheets, maar waar we luisteren naar wat mensen echt nodig hebben. Waar een goede woning niet alleen bereikbaar is voor degene met de dikste portemonnee, maar iedereen een fatsoenlijk huis kan vinden. Een Breda met schone lucht en een groene economie. Die verandering, die maken we met zijn allen.

https://breda.groenlinks.nl/

 

 

5- Partij van de Arbeid ( PvdA )

Breda moet eerlijker, zodat we ons allemaal thuis voelen. Want dat is echt belangrijk. Een betaalbaar huis voor iedereen, in een fijne buurt, waar we naar elkaar omzien. Samen gaat ons dat lukken!

https://breda.pvda.nl/

 

 

6- Socialistische Partij (SP)

Solidair met elkaar en willen gelijkwaardigheid bereiken door te investeren in bestaanszekerheid. Dat betekent: een betaalbaar huis voor iedereen, dat geen kind hoeft op te groeien in armoede en er zorg en hulp is wanneer iemand dit nodig heeft.

https://breda.sp.nl/

 

 

7- 50Plus

50Plus heeft twee zetels in de gemeenteraad van Breda. De partij heeft een korte kandidatenlijst waarop negen namen staan.

https://50pluspartij.nl/breda

 

 

8- Breda Beslist

Breda Beslist is een lokale politieke beweging die in deze mozaïek staat voor het goede en het welzijn van alle bewoners van Breda en haar dorpen en wijken en buurtschappen.

https://bredabeslist.nl/

 

 

9- Partij voor de Dieren (PvdD)

Breda kan een veel prettigere, groenere, woonomgeving worden voor deze en volgende generaties, voor mens en dier.

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.

https://breda.partijvoordedieren.nl/

 

 

10- SHOUT!

SHOUT is een nieuwe lokale, liberale politieke partij in Breda die zich richt op betrokken bewoners van onze stad en dorpen die individuele vrijheid en gemeenschappelijke waarden delen.

https://shoutbreda.nl/

 

 

11- Lijst Pim Fortuyn

Lijst Pim Fortuyn Breda. Daadkrachtig, rechtvaardig en dicht bij de mensen. De partij waar uw stem gehoord word, waar we samen bouwen aan een beter Breda, een betere toekomst met een gezond rechts geluid. Kies die verandering.

https://lpfbreda.nl/

 

 

12- ChristenUnie

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en maatschappelijke verbanden samen. De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Breda.

https://breda.christenunie.nl/

 

 

 

13- Forum voor Democratie ( FvD)

Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.

 

 

14- Buurtbelangen

Buurtbelangen is een nieuwe, lokale partij.

En zet zich in om mensen invloed te laten uitoefenen op hun eigen leefomgeving

https://buurtbelangen.online/

 

 

15- Volkspartij

Volkspartij Breda is op 4 juni 2016 opgericht vanuit de gedachte dat er in Breda een gemis was aan een brede, onafhankelijke en lokale vertegenwoordiging. Los van landelijke politiek en invloed.

https://www.volkspartijbreda.nl/