ሎሚ ምሸት ሓጺር ጽማቅ ፕረስ ኮምፈረንስ ብቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ከምኡ ውን ብምኒስተር Hugo de Jongeን ዝተዋህበ መግለጺ።

እቲ ማዕጾ ኣብ ሓደ ግዜ ብርግጽ ኣይክፈትን እዩ

ሎሚ ምሸት ሓጺር ጽማቅ ፕረስ ኮምፈረንስ ብቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ከምኡ ውን ብምኒስተር Hugo de Jongeን ዝተዋህበ መግለጺ።
15-04-2020

ሎሚ ምሸት ሓጺር ጽማቅ ፕረስ ኮምፈረንስ ብቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ከምኡ ውን ብምኒስተር Hugo de Jongeን ዝተዋህበ መግለጺ።

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ
                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutteን ሚኒስተር Hugo de Jongeን ጽማቅ ሎሚ ምሸት ኣብ ፕረስ ኮንፈረንስ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፡ካቢነት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ሕግታት ብሓደ ግዜ ደይ ኮነ ደው ዝብል፡ ንእሽተይ ብንእሽተይ እዩ ክዛነ ዝኽእል ቢሎም ኣማሓላሊፎም ኣለዉ።

 

Rutte ንኹሎም በዚ ሕጊ ተማእዚዞም ንዝኸዱ ሰባት ኣመስጊኑ፡ከምኡ ንኹሎም ሙሉእ ንክኸውን ዝሓገዙ ኣመስጊኑ። Mark Rutte ምስ ዝምልከቶም ምኒስተራት ኣብ ዝተዘራረበሉ ግዜ እዞም ናይ ኮሮና ሕግታት ድሕሪ 28 ሚያዝያ ዘሎ ግዜ ብኸመይ ክፋኾሱ/ክዛነዩ ከምዝኽእሉ ውን ተዘራሪቡ ኔሩ።ካብዚ ብምብጋስ ድማ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዕለት 21 ሚያዝያ ውሳነ ክህቡ እዮም። ሽዑ ድማ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣመልኪቶም መግለጽን ውሳነን ክህቡ እዮም።

 

ኣብ ዝርርብ

ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ሓፈሻዊ መነባብሮ ወጺኦም ዝርርብ ክገብሩ እዮም።ካብኡ ተበጊሶም ድማ ኣየኖት ትካላትን ዱኳናትን እዮም ክኽፈቱ ዘለዎም ድማ ክሪኡ እዮም።

. እዞም ወጺኦም ዘለዉ ሕግታት ክዛነዩ/ክፎኽሱ ድዮም ኣይኮኑን ኣብ ሰለስተ መገራት እዩ ዝሙርኮስ፡ ጻዕቂ ስራሕ ኣብ ሞያ ጥዕና፡ ምኽልኻል እዚ ሕማም ኣብ ኣረግቶትን ድኹማትን ሰባት፡ ከምኡ ውን ኣገባብ ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ።

 

ኣፕሊኬሽን

. ንምምዕባል ኣፕሊኬሽን/app ልዕሊ 750 ኣቢሉ ዝኸውን ጸብጻባት ቀሪቡ ኣሎ፡ ኩሎም ከኣ ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙን ክርአዩ እዮም።

ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ድማኡ ምምማይ/ምምራጽ ክካየድ እዩ።

 

ቫይረስ

ቀዳማይ ሚኒስተር Rutte እቲ ዝሓሸ/ዝጸበቐ ኣማራጺ ይርኢ ኣሎ። እንተኾነ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ።

. ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ዋሕዲ እኳ እንተሃለወ፡ ንእብነት ከም መሸፈኒ ኣፍ ከምኡ ውን ናይ መመርመሪ መሳርሒታት ናይ ሕጽረት ስክፍታታት ግን የለን።

 

መሸፈኒ ኣፍ

ሚኒስተር De Jonge ከም ዝሓበሮ ኣብ በልጁምን ኣብ ጀርመንን ሎሚ ምሸት ተወሲኒ ከም ዘሎ፡ ኣብ ሃገርና ሰብ ኣብ ጎደናታት መሸፈኒ ኣፍ ክኽደን ኣይንመኽሮምን ኢና ኢሉ።

ሚኒስተር De Jonge ድማ ንኸምዚ ዓይነት መመርሒታት ናይ ባሓቂ ዘየድሊን ዘይምቹእን እዩ ኢልዎ።

Bron: ad.nl