ሓድሽ ሓበሬታ፡

ካቢነ ሚኒስተራት ሓደ Pakket  ሓድሽ ሕግታትን ንስራሕን ከምኡ ውን ንኢኮኖሚ።

ሓድሽ ሓበሬታ፡
ካቢነ ሚኒስተራት ሓደ

ካቢነ ሚኒስተራት ሓደ Pakket  ሓድሽ ሕግታትን ንስራሕን ከምኡ ውን ንኢኮኖሚ።

 

ሎሚ መዓልቲ ካቢነ ሚኒስተራት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ፍልይ ዝበለ ናይ ኢኮኖሚ መጠንቀቅታታት ዘርዚሮም ኣለዉ። እቲ ዕላማ ድማ ጎኒ ጎኒ ጥዕናና ንስራሕናን ኢኮኖምን ንምክልኻል ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤናቱን ናብ zzp'ers። mkb ኣስራሕትን ከምኡ ውን ዓበይቲ ትካላትን ንምክልኻል። እዚ Pakket ድማ ከም ኣድላይነቱ ደገፍ ክህብ እዩ። ወርሓዊ ድማ ሚልዮናት ኢሮ ክድገፉ እዮም። እቶም ሕግታት ድማ እተን ትካላት ንሰራሕተኛታተን ምኽፋል ክቅጽላ እዩ። ርእሰን ክኽእላን ልዕል ክብላን ከምኡ ውን ቀረጽ ምምዕርራያት ክገብራን እዩ።ካሕሳ ከምኡ ውን ተወሳኺ ናይ ልቃሕ ተኽእሎታትን እተን ትካላት ገንዘብ ክሕዛን እዩ።

 

ኣብቲ ናይ Rijksoverheid site ብዙሕ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie