ሕቶታት ብዛዕባ ዝስተ ማይን ኮሮና ቫይረስን

እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ዝባሃል ብዝስተ ማይ ክለግበኒ ይኽእል ዶ?

ሕቶታት ብዛዕባ ዝስተ ማይን ኮሮና ቫይረስን
ሕቶታት ብዛዕባ ዝስተ ማይን ኮሮና ቫይረስን

ሕቶታት ብዛዕባ ዝስተ ማይን ኮሮና ቫይረስን

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ
እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ዝባሃል ብዝስተ ማይ ክለግበኒ ይኽእል ዶ?ኮሮና ቫይረስ፡ COVID-19 ብዝስተ ማይ ክለግብ ኣይክእልን እዩ።ምኽንያቱ ኣብ ኔዘርላንድ ንዝስተ ማይ ብዙሕ ክንክንን ናይ ድሕነት ምሕላው ሕግታትን እዩ ዝግበረሉ።

ብዙሓት ሰብ ዝልከፉ ምኽንያት ድማ ካብ ምስዓልን ምህንጣስን ዝበንን ንጥብጣብ ምስ ኣየር/ንፍስ ተሓዊሱ እዩ፡ መሊሶም ድማ ንኻልእ ሰብ ይረኽቡ።

እዚ ቫይረስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ውን ይርከብ እዩ፡ ኣብኡ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ ይኽእል እዩ እሞ ድማ ነዚ ከምዚ ዝአመሰለ ቦታታት ተንኪፍካ ብኢድካ ንኽፋል ኣካላትካ እንድሕር ሒዝካ ንአብነት ኣፍንጫኻ፡ዓይንኻ ከምኡ ውን ኣፍካ እንተሒዝካ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ቫይረስ ክሓልፈካ ይኽእል።ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ማይ ዝሰትየሉ ብነጠብጣብ ክሓልፍ ይኽእል ዶ?ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢ ህዝቢ ማይ ዝሰትየሎም ቦታታት ኣለዉ።ኣብዚ ቦታ እዚ ውን ውሑስ ማይ ክትሰቲ ትኽእል ኢኻ።

ክትጥንቀቀሎም ዝግባአካ

ነቲ ፈሲሱ ዝወሓዘ ማይ ከይትሕዞ ምዝካር የድልየካ።ናብቲ ዝወሓዘ ማይ ገጽካ ከይትስዕልን ከይትህንጥስን ተጠንቀቅ።እንተተኻኢሉ ነቲ ዓይኒ ማይ ብጽሩይ ኢድካ ወይ ዝኾነ ጽሩይ ወረቐት ተጠቂምካ ክፈቶ።ምኽንያቱ ኣብቲ ከባቢ ቫይረስ ክህሉ ስለዝኽእል።


እዚ ሓበሬታ ዝረኸብናሉ ጥብቆ/site፡ RIVM