መዓልቲ ንጉስ ኣብ ገዛ

ንኣራንሺ ብሓደ ኬና ከነብዕሎ ኢና

መዓልቲ ንጉስ ኣብ ገዛ
Maandag 27-04


መዓልቲ ንጉስ ኣብ ገዛ

 

voor Nederlands klik hier

 

ንኣራንሺ ብሓደ ኬና ከነብዕሎ ኢና

 

ሰኑይ መዓልቲ ልደት ናይ ንጉስ Willem Alexander እዩ። ኖርማል ኩሎም ናይ ኣራንሻዊ/oranje ንጥፈታት ኣብ ሙሉእ ኔዘርላንድ ኣለዉ።

ብሰንኪ ሓደገኝነት ናይ ምትሕልላፍ ኮሮና ቫይረስ እቶም ኣብ ጎደናታት ዝካየዱ ዝነበሩ ፌስታታት ሎሚ ዓመት ኣይግበሩን እዮም። እንተኾነ ሓደ ንጹር ነጥቢ ኣሎ! እቲ ናይ እንዳንጉስ ናይ ኮንሰርት ኦርኬስትራ ኣብ ኔዘርላንድ እቲ ቀዳማይ መለለዪ ኔዘርላንድ እዩ፡ ንግስቲ Maxima ድማ ናይዚ ሓላዊት ክትከውን እያ። እቲ ኦርኬስትራ ድማ ንኩሎም ነበርቲ ነዘርላንድ ሰኑይ 27 ሚያዝያ ሰዓት 10፡00 ናይ ንግሆ Wilhelmus ክትደርፉ ወይ ክትጻወቱ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ ገዛኹም፡ ኣብ ጀርዲንኩም ወይ ኣብ ድሕሪ ገዛኹም።

እዚ ድማ ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ብሓደ ከምዘለና ንምርአይ እዩ። እዚ Wilhelmus ንብሎ ዘለና ድማ ናይ ኔዘርላንድ ሃገራዊ መዝሙር እዩ። ቀዳማይ ጨንፈር ናይቲ መዝሙር ከምዚ ይመስል።

 

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

 

https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag