ምምዖርራይ

ኣብ ማንኪና ምስ መን ክትጉዓዝ ትኽእል?

ኣብ ማንኪና ምስ መን ክትጉዓዝ ትኽእል?

ምስ መናብርተይ ዘይኮኑ 2 ሰባት ኣብ ማኪና ኮፍ ክብል ይኽእል ዶ?

ሓበሬታ ናይ UWV ንውልቀ ሰባት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ

ሓበሬታ ናይ UWV ንውልቀ ሰባት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ

ኣብዚ ታሕቲ መብዛሕትኦም ሕቶታትን መልስታቱን ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቶታትን መልሱታቱን ካብ IND/ኢሚግረሽን

ሕቶታትን መልሱታቱን ካብ IND/ኢሚግረሽን

ንሓተቲ ዑቅባ ዝኾንኩም ሰባት ኣገዳሲ ሕቶታትን መልስታትን ካብ IND/ኢሚግረሽን ምሳኹም ክንካፈሎ ንፍትን ኣሎና።

ሓበሬታ ብዛዕባ መውዓሊ ቆልዑ ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና ቅልውላው

ሓበሬታ ብዛዕባ መውዓሊ ቆልዑ ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና ቅልውላው

ግዝያዊ ምዕጻው መውዓሊ ቆልዑ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ- ወለዲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?