ምብጻሕ ንጉስ ኣብ ብሬዳ፡

ምብጻሕ ንጉስ ኣብ ብሬዳ፡

ምብጻሕ ንጉስ ኣብ ብሬዳ፡

ምብጻሕ ንጉስ ኣብ ብሬዳ፡

ሰኑይ ንግሆ ንግስቲ ማክሲማ ከፊታቶ' Week van het geld' ነዚ ከኣ ስታድዩም ምስቶም ተማሃሮ ኮይኖም እዮም ከፊቶሞ።ኣብዚ ሰሙን 'week van het geld' ታሽዓይ ዓመቱ ኣቅጺሩ ኣሎ።እዚ ምድላዋት ከኣ ብ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ተማሃሮ ንመጻኢ ንምድላዋት እዩ።' Week van het geld' ብ ምሕደራ ሰልዲ እዩ ተዳልዩ። እዚ ትካል ከኣ ቆልዑ ኣብ ምሕደራ ገንዘብ ንምምሃር እዩ።