ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ

እዞም ናይ መንግስቲ  ናይ ኮሮና ሕግታት ወይ መጠንቀቕታታት ኣብ ልዕሊ ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ውን ጽልዋ ኣሕዲሮም ኣለዉ

ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ
inburgeren

 

ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

 

እዞም ናይ መንግስቲ  ናይ ኮሮና ሕግታት ወይ መጠንቀቕታታት ኣብ ልዕሊ ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ውን ጽልዋ ኣሕዲሮም ኣለዉ።ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ግዴታ ዘለዎም ሰባት ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ክቅጽሉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፡ እዚ ማለት ድማ እቲ ሒዞሞ ዝጸንሑ ትምህርቲ ብሰንኪ ምቁራጽ ክጠፍኦም የብሉን።

 

ኣብ ገዛ ኬንካ ብኮምፑተር ምምሃር( ናይ ርሕቀት ምህሮ) እቲ ሓደ ኣማራጺ ወይ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ፡ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ክፍሊ ኬድካ ምምሃር ስለዘይክአል።ንመብዛሕቶም ግዴታዊ ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ምህርኦም ክቅጽሉ ተፈቂዱ ኔሩ እዩ።ሕጂ ድማ እዚ ናይ ርሕቀት ምህሮ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ሕግታት ብዝተፈላለዩ መምዘኒታት ክናዋሕ ወይ ክዛነ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ሚኒስተር Koolmees ካብ ህዝባዊ ጉዳያትን ናይ ስራሕ ዕድላትን ብደብዳቤ ጌሩ ናብ Tweede Kamer ኣብ ዝሰደዶ ገሊጹ ኣሎ።

 

ካብ 6 ሚያዝያ ንድሓር ክልተ ኣገደስቲ ለውጥታት ትጊሮም ኣለዉ። DUO ንኹሎም ትሑት ናይ ትምህርቲ ንቅሓት ዘለዎም ውን እንተኾነ ነቲ ናይ ብርሕቀት ትምህርቲ ዝመሃርዎ ሰዓታት ካብቲ ናይ ልቅሖም ክኽፍለሎም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።ብተወሳኺ እዚ ብርሕቀት ዝውሰድ ምህሮ ብዝተፈላለየ መለክዒታት ንሰዓታት መምልኢ ክቁጸር እዩ( ኣብነት ናይ ONA 64 ሰዓታት መምልኢ፡ ኢንቡርኸሪን ክናዋሓሎም ንዝሓቱ ሰባት፡ ከምኡ ውን ሰዓታትካ ወዲእካ ontheffing ክትሓትት ምስ ትደሊ)። ንዝያዳ ኣብቶም መምዘኒታት ናይ ርሕቀት ምህሮ ኢንቡርኸሪን ኣብ ኔዘርላንድ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ናይ Rijksoverheid ወይ ድማ ኣብዚ ናይ መውዳእታ ዝተማሓየሸ ናይ servicedocument ናይ Blik op Werk ጥብቆ/wesite ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።Blik op Werk

 

Bron: rijksoverheid.nl