ቋንቃ

ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ እንደገና ምኽፋት ናይ inburgeringsexamen ቦታታት ከምኡ ውን ናይ Staatsexamen።

ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ እንደገና ምኽፋት ናይ inburgeringsexamen ቦታታት ከምኡ...

ኣብዚ ታሕቲ ኣብዛ ዳብዳቤ እንታይ ከምዘሎ ከተንብብ ኢኻ

ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ

ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ

እዞም ናይ መንግስቲ  ናይ ኮሮና ሕግታት ወይ መጠንቀቕታታት ኣብ ልዕሊ ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ውን ጽልዋ ኣሕዲሮም ኣለዉ

ኣብ ገዛ ቋንቋ ምምሃር

ኣብ ገዛ ቋንቋ ምምሃር

ከምኡ ውን ዘክሩ/ሓዙ፡ ሓቅን ድሌትን እንተሎ መገዲ ኣሎ

ምቅያር/ምውድዳር ዲፕሎማ

ምቅያር/ምውድዳር ዲፕሎማ

ዲፕሎማ ምውድዳድ እንታይ ማለት እዩ?

ሓበሬታ ብዛዕባ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ብሬዳ ንምርካብ

ሓበሬታ ብዛዕባ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ብሬዳ ንምርካብ

ብዛዕባ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ብሬዳ ሓበሬታ ንምርካብ

ማእከላይ ትምህርቲ ኣብ ብሬዳ

ማእከላይ ትምህርቲ ኣብ ብሬዳ

ብዛዕባ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ሓበሬታ ንምርካብ

ስርዓተ ትምህርቲ

ስርዓተ ትምህርቲ

ናብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ክትሰግረሎም ትኽእል ስልጠናታት ናብ ዝተፈላለዩ ሞያዊ ትምህርቲ ።