ናይ ብሬዳ መልእኽቲ፡ ብሬዳ ናይ መበል 75 መዓልቲ ተብዕለሉን ዝኽሪ ትገብረሉን

ናይ ብሬዳ መልእኽቲ፡ ብሬዳ ናይ መበል 75 መዓልቲ ተብዕለሉን ዝኽሪ ትገብረሉን

ናይ ብሬዳ መልእኽቲ፡ ብሬዳ ናይ መበል 75 መዓልቲ ተብዕለሉን ዝኽሪ ትገብረሉን

ናይ ብሬዳ መልእኽቲ፡ ብሬዳ ናይ መበል 75 መዓልቲ ተብዕለሉን ዝኽሪ ትገብረሉን
 ዕለት 29 ጥቅምቲ እዩ እሞ ብሓደ ኬና ኢና ንገብሮ።
ንኹሉኹም ካብ ልቢ ንዕድመኩም። ኣብቲ በዓል ንጉስ Willem-Alexander ከምኡ ውን ናይ ፖላንድ ፕረሲደንት Duda ክርከብ እዮም።
ሰሉስ ናይ ምሸት ኣብ ከባቢ ዓቢ ዕዳጋ ሃንደበታዊ ምዝዋር ናይ ቀደም ተሽከርከርቲ ከምኡ ውን ናይ መወዳእታ ሳዕሳዒትን ሙዚቃን ኣሎ።

ኣብዚ ናይ ሰሉስ ምሸት መደብ ጸጥታ ንምውሓስን ኩሉ ሰብ ክከታተልን ዝተፈላለዩ ሕግታት ተሓንጺጾም ኣለዉ።

De bron፡ www.breda.nl