ናይ በረድ ሓበሬታን መጠንቀቕታን

ኮድ ቀይሕ፡ ናይ ምሸት ኣብ ደቡባዊ ወገን በረድ ክወድቅ እዩ ከምኡ ውን ደቡባዊ ምብራቅ ንእስ ዝበለ ናይ ዛዕዛዕታ።ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ድማ ቀይሕ ኮድ ኩነታት ኣየር ክጅምር እዩ።

ናይ በረድ ሓበሬታን መጠንቀቕታን
ናይ በረድ ሓበሬታን መጠንቀቕታን

ናይ በረድ ሓበሬታን መጠንቀቕታን

 

Voor Nederlands klik hier 

ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት እዚ ኣብ ሙሉእ ሃገር በረዝ ክወድቅ እዩ፡ ኣብ ሓደ ግዜ ድማ በረድ ክእከብ እዩ።

 

ኮድ ቀይሕ፡ ናይ ምሸት ኣብ ደቡባዊ ወገን በረድ ክወድቅ እዩ ከምኡ ውን ደቡባዊ ምብራቅ ንእስ ዝበለ ናይ ዛዕዛዕታ።ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ድማ ቀይሕ ኮድ ኩነታት ኣየር ክጅምር እዩ።

 

ዝተመሳሰለ ዜና፡

 

  • እቲ ናይ ንጉሳዊ ናይ ኩነታት ኣየር መጽናዕቲ KNMI ከምዝሕብሮ ድማ ሰንበት 7 ለካቲት ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ቀይሕ ኮድ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ከም ትጽቢታት ተታሒዙ ዘሎ ድማ ብሰንኪ እዚ ኩነታት ኣየር ጽባሕ ሰባት ናብ ደገ ከይወጹ ምኽሪ ለጊሱ ኣሎ።ስለ'ዚ እዩ ድማ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ናይ GGD ናይ መርመራን ምውጋእ መድሃኒትን ዕጹው ኮይኑ ዘሎ።ኩሉ ቆጸራታታ ናይ ኮሮና መርመራን ናይ መርፍእ ምውጋእን ኣይካየድን እዩ።

 

  • Rijksoverheid ድማ ኣብዚ ናይ ብረድ ምዝንጋዕ፡ብረድ ምድርባይ ምስ ስድራኻ ኬንካ ክትገብሮ ምኽሪ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ቆልዑት ካብ ደቂ 17 ንታሕቲ ድማ ኣብቲ ብረድ ክንሸራተቱ/ክዘናግዑ ፍቁድ እዩ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ርሕቀቶም ክሕልዉ ኣይግደዱን እዮም።

 

 

  • Albert Heijn ከምኡ ውን Picnic ኣብዚ ናይ ብረድ ግዜ ዝተአዘዘ ኣስቤዛ ከበጻጽሑ እዮም።

 

  • ሆስፒታላት ድማ ምናልባት ሓደጋጋታት ንኸየጋጥም ኣብ ክፍሊ ቀዳማይ ረዲኤት ተወሳኺ ምድላዋት ጌሮም ኣለዉ።