ኣብ ግዜ ናይ ኮሮና ቅልውላው ሓድሽ ስጉምትታት ብዛዕባ ኢንቡርኸሪንግ/Inburgering 2-april

ኣብ ግዜ ናይ ኮሮና ቅልውላው ሓድሽ ስጉምትታት ብዛዕባ ኢንቡርኸሪንግ/Inburgering 2-april

ኣብ ግዜ ናይ ኮሮና ቅልውላው ሓድሽ ስጉምትታት ብዛዕባ ኢንቡርኸሪንግ/Inburgering 2-april
ስጉምትታት ኣንጻር ኮሮና

ኣብ ግዜ ናይ ኮሮና ቅልውላው ሓድሽ ስጉምትታት ብዛዕባ ኢንቡርኸሪንግ/Inburgering 2-april

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ስጉምትታት ኣንጻር ኮሮና

 

- ኣብ ዝመጽእ ሓጺር ግዜ DUO  ፍልይ ዝበለ ነገራት ክገብር እዩ። እዚ ድማ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ።

- ናብ ናይ DUO ቤት ጽሕፈት ክትመጹ የብልኩምን።እዚ ድማ ስጋብ 28 ሚያዝያ ዝጸንሕ እዩ።ኣድላዪ እንተኾይኑ ውን ክናዋሕ ይኽእል እዩ። ዝኾነ ነገር ምቅይያራት እንተሃልዩ።

- እንተኾነነ ግን ከም ኩሉ ግዜ ክትውሉልና ትኽእሉ ኢኹም።ናይ ትምህርትኹም/ኮርስ ገንዘብ ምኽፋል ውን ክንቅጽሎ ኢና።

 

ናብዚ ናትና ናይ ኢንቡርኸሪንግ/Inburgerin ኣገልግሎት ቤት-ጽሕፈት ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9.00 ክሳብ 17.00። ቁጽሪ ቴሌፎን ድማ 050 599 96 00 እዩ።

 

ናይ ኢንቡርኸሪንግ ፈተናታት የለን

 

- ኩሎም ናይ ኢንቡርኸሪንግ ፈተና ዝካየደሎም ቦታታት ንግዚኡ ዕጹዋት እዮም።እዚ ናይ ግዝያዊ ምዕጻው ድማ ክሳብ ሰሉስ ዕለት 28 ሚያዝያ እዩ ዝጸንሕ።

- ኩሎም ፈተናታት ክሳብ ሰሉስ ዕለት 28 ድማ ተደምሲሶም ኣለዉ።

- DUO ድማ ሓድሽ ናይ ኢንቡርኸሪንግ ፈተና ከዳልወልኩም እዩ።

- ነቲ ሓድሽ ዝዳለወልኩም ፈተና ድማ ኣይትኸፍሉሉን ኢኹም።

 

ዲፕሎማታት ምውሳድ የለን

 

- ብምኽንያት ምዕጻው እቶም ፈተናታት ዝካየደሎም ቦታታት፡ ዲፕሎማ ክትወስዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

- ናይ ኢንቡርኸሪንግ ዲፕሎማኹም መሓበሪ ትደልዩ ዲኹም? ስለ'ዚ ካብዚ *ናይ ዲፕሎማ መዝገብ* መሐበሪ ዳውንሎድ/downloaden ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ መሓበሪ እዚ ድማ uittreksel እዩ ዝባሃል።እዚ uittreksel ድማ ብናጻ እዩ።

 

 

Staatsexamens NT2 ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣይቅጽልን እዩ

 

ኩሎም ናይ DUO ናይ ፈተና ቦታታት ክሳብ ዕለት 28 ሚያዝያ ተዓጽዮም ክጸንሑ እዮም። ስለ'ዚ ድማ staatsexamens NT2 ውን ኣይግበርን እዩ። ሓደ ካብዞም ፈተናታት ንምግባር ተመዝጊብኩም ጸኒሕኩም ዲኹም? ስለ'ዚ ካብ DUO መልእኽቲ ክመጸኩም እዩ።መዓስ ነዞም ፈተናታት ክትገብርዎም ከም ትኽእሉ ውን ስጋብ ሕጂ ዝፈለጥናዮ የብልናን።

 

ነዚ ከተንብብዎ እንተደሊኹም staatsexamensnt2.nl ወይ ድማ inburgeren.nl

ብዛዕባ ምዝገባ ክትሓቱ እንተደሊኹም? ምስ NT2 በዚ ዝስዕብ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም nt2@duo.nl ወይ ድማ ቁጽሪ ስልኪ/ቴሌፎን 050-599 89 33( ኣብዚ ቁጽሪ ሓደ ምረጹ ኢኹም)።

 

Bron: inburgeren.nl