መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App

ኣብዚ መከላኸሊ ናይ ስርቂ?!- app ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ መጠንቀቕታ ሓቤረታታት  ኣብ ናይ ስርቂ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App
መከላኸሊ ዓመጽ

መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App

Voor Nederlands klik hier 

 

እዚ ናይ ዓመጽ መከላኸሊ app ካብ ሓድሽ ናይ ስርቂ ንጥፈታት ክሕብረካ ይኽእል፡ ብቐሊል ክትዝረፍ ድማ ኣይትእልን ኢኻ።

 

ኣብዚ መከላኸሊ ናይ ስርቂ?!- app ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ መጠንቀቕታ ሓቤረታታት  ኣብ ናይ ስርቂ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 

ኣብዚ ኣፕሊከሽን እዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ብቅጽበት ካባና ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።ብዛዕባ ናይ ዕለታዊ ገንዘብ/ፋይናንስያዊን ንጥፈታትኩም ውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ ንአብነት ከም ናይ ባንኪ ሕሳብን ክረዲት ካርድን የጠቓልል፡ ስለ'ዚ ብቐዳማይ ደረጃ ክትሕበር ትኽእልን ካብ ስርቂ ክትድሕን ትኽእልን።

 

በቲ መጠንቀቕታ ድማ ኣብ Facebook ኣካፍሎ፡ከምኡ ውን ኣብ Twitter፡ Whatsapp ወይ ውን ኣብ e-mail. ስለ'ዚ እቲ መጠንቀቕታ ንኽልተ ሰብ የድሕን ኣሎ ማለት እዩ።

 

ነዚ ኣፕሊከሽን ንምርካብ ድማ ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቆ ከተውርዶ ትኽእል ኢኻ።ወይ ድማ ነዚ ኣፕሊከሽን ብቐጥታ ከተውርዶ እንተደሊኻ ኣብ ኣብ store ኬድካ 'Opgelicht' ኢልካ ድለዮ።

 

ነዚ ኣፕሊከሽን ድማ ኣብ smartphone ወይ ውን tablet ክትጽዕና ትኽእል ኢኻ።እዚ ኣፕሊከሽን ዋላ ደኣ ብመልክዕ smartphone ይሰራሕ እምበር ኣብ tablet ውን ይሰርሕ እዩ።

 

iOS

iOS እንተለካ ውን ካብ iOS 9.0.ምስ iPhone፡ iPad፡ ከምኡ ውን iPod touch ዝወዳደር ክኸውን ኣለዎ።

 

Android

እዚ ኣፕሊከሽን ኣብ ነፍሲ ወከፍ Android-ቴሎፎን ክሰርሕ ይኽእል እዩ፡ ከምኡ ውን ኣብ ታብሌት ደረጃ 4.3 ወይ ዝበለጸ።

 

Download de Opgelicht?!-app hier፡


Google Play                          Apple Store

Google Play.                            Apple store

Bron : opgelicht.avrotros.nl