ኩሎም እቶም ናይ ኮሮና መጠንቀቕታታት ክሳብ/ስጋብ 28 ሚያዝያ ተናዊሖም ኣለዉ።

ኣብዚ ፕረስ ኮንፈረንስ ቀዳማይ ሚኒተር Rutteን ከምኡ ውን ሚኒስተር Hugo de Jongeን ኮይኖም ብዛዕባ መጠንቀቕታታት ኣንጻር ኮሮና ተዛሪቦም።

ኩሎም እቶም ናይ ኮሮና መጠንቀቕታታት ክሳብ/ስጋብ 28 ሚያዝያ ተናዊሖም ኣለዉ።


ኩሎም እቶም ናይ ኮሮና መጠንቀቕታታት ክሳብ/ስጋብ 28 ሚያዝያ ተናዊሖም ኣለዉ።

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ


ኣብዚ ፕረስ ኮንፈረንስ ቀዳማይ ሚኒተር Rutteን ከምኡ ውን ሚኒስተር Hugo de Jongeን ኮይኖም ብዛዕባ መጠንቀቕታታት ኣንጻር ኮሮና ተዛሪቦም።

ስጋብ 28 ሚያዝያ

 


ኩሎም እቶም ኣብ ተግባር ዝጸንሑ ሕግታት ኣንጻር ምምሕልላፍ ኮሮና ቫይረስ ስጋብ ሰሉስ ዕለት 28 ምያዝያ ተናዊሖም ኣለዉ።እዚ ማለት ድማ ኩሎም ቤት-ትምህርትታን ሆሬካን ከምዝነበርዎ ተዓጽዮም ክጸንሑ እዮም። እቶም ብምትንኻፍ ዝሰርሑ ሞያታት ማለት ከም እንዳ መቃሳይ/ቀምቃማይ እንዳ ማሳጅን ኩልኩላት እዮም።
ጾምን ከምኡ ውን ናይ ጉንቦት ዕረፍትን

 28 ሚያዝያ ኣብ ማእከል ናይ ወርሒ ጉንበት ናይ ቤት-ትምህርትታት ዕረፍቲ እያ ትውዕል፡ ስለ'ዚ ተማሃሮ ኣቀዲሞም ዕለት 3 ጉንበት እንደገና ናብ ቤት-ትምህርቲ ክኸዱ እዮም።እንተኾነ ኣብቲ ናይ ጾም ቀዳመ ሰንበት ወይ ናይ ጉንበት ዕረፍቲ ናይ ጉዕዞ ውጥን ኣይትግበሩ ምኽንያቱ ብአገዳሲ ሰባት ኣብ ሙሉእ ሃገር ክጉዓዙ እዮም።
 ኣብ ከባቢ 21 ሚያዝያ ማለት ቅድሚ ሰሙን ናይ 28 ሚያዝያ ካቢነ ሚኒስተራት ብዛዕባ ምንዋሕ ናይዞም ሕግታት ውሳነ፡ክህቡ እዮ።

 
ዓጊቡ

 


ቀዳማይ ሚኒስተር Rutte በቲ ኔዘርላንድ ዝወሰደቶ ኣካይዳ ሕግታት ዕጉብ እየ ኢሉ።ብጣዕሚ ጽቡቅ ጌርና ነቲ ሕጊ ሒዝናዮ ኣለና ኢሉ።ወሲኹ በጃኹም ሙሉእ ብሙሉእ ጽቡቅ ጌርኩም ሓዝዎ ኢሉ።ኣብቶም ትሑዛት ሰባት ቁሩብ/ንእሽቶይ ምምሕያሽ ተራእዩ ኣሎ፡ እንተኾነ ነዊሕ ኣይገበርናን።
 ብሓንሳብ ኬና ኢና ንገብሮ

 


ወሲኹ ቀዳማይ ሚኒስተር Rutte ከምዚ ይብል፡እዚ ኮሮና ቫይረስ ንኹልና ሒዙና ኣሎ፡ነዚ ኮሮና ቫይረስ ድማ ኩልና ብሓባር ኬና ጥራይ ኢና ኣብ ቁፅርና ነውዕሎ።
 ብዙሕ ናይ ክሮና መርመራካብ ሰኑይ ጀሚሮም ኩሎም ሰባት ኣብ ናይ ጥዕና ትካላት ዝሰርሑ ናይ ኮሮና፡መርመራ ክገብሩ እዮም።እዚ ድማ መንቀሊኡ ብዙሕ ናይ መመርመሪ ተረኺ ቡ ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ ሰኑይ 6 ሚያዝያ ኩሎም ሰባት ኣብ ናይ ጥዕና ዝሰርሑ መርመራ ክጅምሩ እዮም።

 
ክሳብ 1 ሰነ

 


እቶም ክሳብ 1 ሰነ ዝጸንሑ መጠንቀቕታታት ድማ ከም ዓበይቲ ምትእኽኻባት/ፌስታታት ከምኡ ውን ተወጢኖም ዝነበሩ ከም ንጥፈታት ስፖርትን ከም ፈስቲቫላትን ከም ኣብነት ክንጥቅስ ንኽእል።

ከምኡ ውን ካልእ ምጥርናፋት ስጋብ 1 ሰነ ኩልኩላት እዮም፡ብጀካ ናይ ቤተክርስትያን ኣጎልግሎትን ስነ ስርዓት ቀብርን ከምኡ ውን መርዓን።እዚ ክግበር ይከአል እዩ ስጋብ ስላሳ ተሳተፍቲ ዘለዎዎ ጌርካ።ነዚ ድማ ሓለፍቲ ናይ ዝምልከቶም ብዛዕባ ጽሬትን ኣብ ሞንጎ ሰባት ሜትሮን ፈረቃን ምርሕሓቅ ክቆጻጸሩ እዮም።Bron፡ www.nos.nl