ዓቢ ቤተ ክርስታያን ወይ ተፈቃሪት ሰበይቲ ቤተክርስትያን

ዓቢ ቤተ ክርስታያን ወይ ተፈቃሪት ሰበይቲ ቤተክርስትያን

ዓቢ ቤተ ክርስታያን ወይ ተፈቃሪት ሰበይቲ ቤተክርስትያን

ዓቢ ቤተ ክርስታያን ወይ ተፈቃሪት ሰበይቲ ቤተክርስትያን

 

ልክዕ ከም ብዙሓ ኣረግቶት ከተማታት ብዙሓት ዓይነት ቤተክርስትያናት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ፡ ናይ ካቶሊክ ካቴድራል፡ ናይ ሉተር ቤተክርስትያን፡ ናይ ዋላስ ቤተክርስትያን። እቲ ኣደናቂ ከኣ እቲ ዓቢ ቤተክርስትያን እዩ 96 ኣስካላታት ዘለዎ። ካብ ዝስራሕ ሚኢቲ ዓመት ዝገበረ። ኣብቲ ዓቢ ቦአተክርስትያን ስጋብ ሕጂ ውሑድ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ይህቡ።
ኔዘርላንድ ብዙሕ ናይ ቤተክርስትያናት ሕሉፍ እዩ ዘለዋ። ድሕሪ ሰማንያ ዓመት ናይ ኪናት ናይ ከንሻ ኣገልግሎት እዩ ኔሩ፡ክሳብ 1830።( ክሳብ ዓቢ ቤተክርስትያን ናብ ኢድ ካቶሊክ ዝወድቅ።) ብድሕሪኡ ካአ ካቶሊክ መጺኡ፡ ብስም ናይ ሰሜን ዞባታት። ብድሕሪኡ ብናይ ሓባር ዝተዓብለለ ይዝከር። ድሕሪ ዕብለላ ናይ ከንሻ ናይ ካቶሊክ እዩ መጺኡ፡ ናብ ፖለቲካን ማሕበራትን ዝማዕበለ። ሕጂ ግን ተወዲኡ እዩ።
 ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ናብ ቤተክርስትያናት ምምላስ ምብጻሕ ናይ ትምህርቲ( ዓለማዊ ምዕባለ) ካብ ኣተሓሳስባና።

 

ካብ፡ Carl van Boxel
        Ahmad Sherih