ዓቢ ዕዳጋ

ዓቢ ዕዳጋ፡ ናይ ደገ ዱኳናት

ዓቢ ዕዳጋ

ዓቢ ዕዳጋ፡ ናይ ደገ ዱኳናት

 

ኣብ ብሬዳ ብዙሕ ዝተፈላለየ ቦታታት ዕዳጋ ኣሎ። kraampjes ትፈልጥዎ ኢንዲኹም፡ እንተኾነ እቲ ዝተባረኸ ዓቢ ዕዳጋ ኣስታት 700 ዕድመ ጌሩ ኣሎ።እቲ ስኬር ብድሕሪኡ እዩ ተሰይሙ። ኣብ....ብጣዕሙ ጽዑቅ ቦታ።ግን ኣብ ሓጺር ግዜ እቲ ዓቢ ዕዳጋ ናይ ደገ እንዳበዝሐ ከይዱ።ሓደ ሓደ ግዜ ከኣ ኮንሰርት ከምኡ ውን ፌስታ ኣሎ(ካርኒቫል)።ከምኡ ውን ዝመራዓዉ መጻምድቲ ኣብቲ ናይ ከተማ ገዛ ይረእዩ እዮም። ግን ካልእ ከኣ እቲ Horeca(ሆቴል-ቤት መግቢ-ካፈ) ኣብኡ ይዳሎ እዩ።እቶም ጥራዮም ጎደናታት ከኣ እቶም ናይ ከተማ ዱኳናት እዮም።
 

 
 
 
ካብ፡ Carl van Boxel
        Ahmad Sherih