ዜና

ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ እዮም።

ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ...

ቀዳማይ ክፋል ዱኳናት ከምኡ ውን ቤት መግብታት ብከፊል ክኽፈቱ እዮም፡ ነወዳእታ ናይ ሰዓታት እቶ-እቶ።

ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር እዩ።

ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር...

ካብ ሰኑይ 1 መጋቢት ጀሚሮም ኩሎም ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርትን ናይ ሞያታት ምህሮን ንኹሎም ተማሃሮ ክኽፈት እዩ።

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ ምሃብ 2021

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ ምሃብ 2021

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ መውሃቢ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ውልቁ መሕለፊ ኮይኑ፡እዚ ሰብ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢ...

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ካብ ሰኑይ 8 ለካቲት ኩሎም ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

ኣብዚ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ኣብ ጽርግያ ክትወጽእ ከለኻ ጽቡቅ ጌርካ ሕጊ ትራፊክ ትኸተል።

ናይ በረድ ሓበሬታን መጠንቀቕታን

ናይ በረድ ሓበሬታን መጠንቀቕታን

ኮድ ቀይሕ፡ ናይ ምሸት ኣብ ደቡባዊ ወገን በረድ ክወድቅ እዩ ከምኡ ውን ደቡባዊ ምብራቅ ንእስ ዝበለ ናይ ዛዕዛዕታ።ካብ ፍርቂ...

መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App

መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App

ኣብዚ መከላኸሊ ናይ ስርቂ?!- app ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ መጠንቀቕታ ሓቤረታታት  ኣብ ናይ ስርቂ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ትዕዝብቲ ' ዕጽዋ ተናዊሑ ኣሎ'

ትዕዝብቲ ' ዕጽዋ ተናዊሑ ኣሎ'

ኣብዚ ግዜ አየናይ ሕጊ እዩ ክሳብ 2 መጋቢት 2021 ኣገዳሲ ድማ ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።

መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።

መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።

ናይ ኮሮና መሕበሪ ኣፕሊከሽን

ናይ ኮሮና መሕበሪ ኣፕሊከሽን

እዚ ናይ ኮሮና መሐበሪ ኣፕሊከሽን ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ? ነዚ ናይ ኮሮርና መሐበሪ ኣፕሊከሽን ብኸምዚ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ትኽእል