መዓልቲ ናጽነት 5 ጉንበት, መዓልቲ ናጽነት 4 ጉንበት

ምኽንያቱ ንሕጂ ጥራይ ኢና ብሰንኪ ኮሮና እምበር ኩሉ ግዜ ብሓደ ኢና።

መዓልቲ ናጽነት 5 ጉንበት, መዓልቲ ናጽነት 4 ጉንበት
vrijheid

ዝኽሪ ሰማእታት 4 ጉንበት

 

 

ኣብ ግዜ ሃገራዊ ዝኽሪ ሰማእታት 4 ጉንበት ዜጋታትን ኣብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣብ ንግስነት ኔዘርላንድ ከምኡ ውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝመቱ ኣብ ምብራዕ ካልአይ ኪናት ዓለምን ናይ ኪናት ኣጋጣሚታትን ከምኡ ውን ናይ ናጽነት ስርሒታትን ዝዝከሩሉ እዩ።

 

ባንዴራ ኔዘርላንድ 4 ጉንበት ኣብ ፍርቂ ክትስቀል እያ, እዚ ከኣ ምልክት ናይ ዝኽሪ እዩ።

 

Vlaggen halfstok op overheidsgebouwen

 

      

 

ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት 4 ጉንበት ሰዓት 19፡58 እቲ ምልክት Taptoe ብጥሩምባ ምስ ተነፍሐ፡ ካብኡ ንክልተ ደቂቅ ኣብ ሙሉእ ሃገር ልክዕ ሰዓት 20፡00 ጸጥታ ይኸውን።

ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዛ ስለ ዘሎ፡እቲ ሃገራዊ ኮሚተ ነቶም ናይ Taptoe ሙዚቃ ዝሃርሙ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሃርሙ ተማሕጺኖሞም ኣለዉ።ብድሕሪ ናይ ክልተ ደቂቅ ጸጥታ ድማ ክልተ ክፋል ወይ መስመር ናይ Wilhelmus ክንዝምር ኢና።

ምኽንያቱ ንሕጂ ጥራይ ኢና ብሰንኪ ኮሮና እምበር ኩሉ ግዜ ብሓደ ኢና።

 

ጽሑፍ ናይቲ መዝሙር Wilhelmus(ቀዳማይ መስመር)

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geeerd.

 

 

 

 

መዓልቲ ናጽነት 5 ጉንበት

 

 

መዓልቲ ናጽነት እቲ ሃገራዊ ፌስታ ኮይኑ፡ ኔዘርላንድ ናጻ ዝወጸትሉ ግዜ 1945 ነብዕለሉ እዩ። ነታ ባንዴራ ድማ መሊስና ናብ ላዕሊ ንሰቅላ፡ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከምኡ ውን ነተን ናይ ቀደም ግዝአታትና ዝነበራ ነብዕሎ ኢና፡ Nederlands-Indie። ኔዘርላንድ ኣብ 5 ጉንቦት ውን ጸጥታ ትገብር እያ ኣብዞም ቴማታት ናጽነት፡ ዲሞክራሲ ከምኡ ውን ሰብአዊ መሰል።

 

መንግስቲ ነዛ፡መዓልቲ ዝመረጸላ ምኽንያት ድማ፡ ጀርመናውያን ኣብዛ መዓልቲ እዚአ 1945 ኢዶም ዝሃቡላ እያ። እዚ ከኣ መበል 75 ዓመት እዩ።

 

 

Afbeelding met gebouw, buiten, straat, huis

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

መዓልቲ ናጽነት ድማ ንመብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ግዜ ኣብ 5 ዓመት ግዴታ ናጻ መዓልቲ እያ፡ ከምዚ ናይ ሎሚ ዓመት 2020 ማለት እዩ።

 

ከምኡ ውን ኣብ መዓልቲ ናጽነት፡ ኣብ 5 ጉንበት ኣብ ሰዓት 16፡55( 5 ጎደል ን 5) ንህዝቢ ኔዘርላንድ ጻውዒት ይግብር።

ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቅልውላው ኣብ ገዛ ኬና ናይ  ኔዘርላንዳዊ ደራፊ ፡ Ramses Shaffy፡ ክንሰምዕ ኣለና

" ደርፊ፡ vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder"

ስለ'ዚ ሞስኮትኩምን መዓጹኹምን ክፈትዎ ከምኡ ውን እቲ ናይ ድምጺ መወዳእታ ግ አርዎ!

ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ጥብቆ ናብቲ ደርፊ ክመርሓኩም እዩ።

 

https://www.youtube.com/watch?v=xg07TjHOlUM&feature=emb_rel_pause

 

 

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ 4 ከምኡ ውን 5 ጉንበት ኣብዚ ዝስዕብ ተመልከቱ

https://www.4en5mei.nl/