ገዛ ናይ ከተማ፡ ምምሕዳር

ገዛ ናይ ከተማ፡ ምምሕዳር

ገዛ ናይ ከተማ፡ ምምሕዳር

ገዛ ናይ ከተማ፡ ምምሕዳር
 

ሃገራዊ መንግስትን ፓርላመንትን ኣለና፡ ኣብ Den Haag (ኣብ ርእሲ ከተማ ኣምስተርዳም ኣይኮነን)።
ከምኡ ውን ምምሕዳር ናይ ዞባ ኣሎ። ኣብ ብሬዳ ከኣ ኣማሓዳሪ ኣሎና ከምኡ ውን ብዙሓት ኣማሓደርቲ ናይ ሕጊ ኣለዉና፡ ከምኡ ውን ናይ ከባቢ ቆንስል። ብቀጥታ ካብ ናይ ፖሊቲካል ፓቲ ዝተመርጹ  ሰባት ደለገይትስ ከኣ ኣለዉ።ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሓት ፖሊቲካል ፓርትታት ብሓንሳብ ኮይነን የማሓድራ፡ ብስምምዕ። ብስምምዕ ከኣ ብሓደ ኮይና ንጸገማት ንምድላይ። ምስ ፍሽኽታ ገጽ ከኣ ሰባት ፖልደር ሞዴል ይብልዎ።
ኣብ ብሬዳ ከኣ ናይ ከተማ፡ምምሕዳር (ቂጽሪ 7) ኣብቲ ዓቢ ዕዳጋ (ቁጽሪ ገዛ 8)፡ እንተኾነ ንዝበዝሐ ጉዳያት ኣብ ናይ ምምሕዳር ከተማ እዩ (ኣብ Oude Vest) (ቁጽሪ 11)

 

 

ካብ፡ Carl van Boxel
        Ahmad Sherih