ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ZZP'ers(ናይ ውልቂ ትካላት) ከምኡ ውን ንአስራሕትን።

ውልቃዊ ሰብ ትካል ZZP'ers ከምኡ ውን ኣስራሕትን ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ምምሕዳር

ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ZZP'ers(ናይ ውልቂ ትካላት) ከምኡ ውን ንአስራሕትን።
ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ZZP'ers(ናይ ውልቂ ትካላት) ከምኡ ውን ንአስራሕትን።

ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ZZP'ers(ናይ ውልቂ ትካላት) ከምኡ ውን ንአስራሕትን።

ውልቃዊ ሰብ ትካል ZZP'ers ከምኡ ውን ኣስራሕትን ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ምምሕዳር (Gemeente) ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ብሃገር ደረጃ ዝተአወጀ ሕጊ ግዝያዊ ኮይኑ ብሰንኪ ቅልውላው ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝመጽ እዩ።
ክትፈልጦ ዝግባአካ፡
እዚ ግዝያዊ ሓገዝ ን 3 ወርሒ ጥራይ ዝቅጽል ኮይኑ እዚ ድማ ብዝተሓተ ህዝባዊ ኣታዊ እዩ ዝምላእ።
ነዚ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ መሊስካ ዝኽፈል ኣይኮነን።ብኻልእ መልክዕ ውን ትካላት ብልቃሕ ገንዘብ ክሓቱ ይከአል እዩ፡እዚ ድማ ብቱሓት ክራይ ዝኽፈል እዩ፡ኣብ ውሽጢ 2 ናይ ስራሕ መዓልታት ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛ ምሳኹም ክራኸብ እዩ።

https://www.breda.nl/tijdelijke-inkomensondersteuning-voor-zzpers-en-ondernemers

Nederlands         Arabisch