ጥዖና

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ፡ ብኸመይ ትሰርሖ ከምኡ ውን ብኸመይ ትጥቀመሉ?

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ፡ ብኸመይ ትሰርሖ ከምኡ ውን ብኸመይ ትጥቀመሉ?

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ ካብ 1  ሰነ 2020 ጀሚሩ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ግዴታ እዩ። ከመይ ጌርካ ትሰርሑ ብኸመይ...

ምኽሪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ስድራቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሕዞ

ምኽሪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ስድራቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሕዞ

ካብ ኣባል ስድራ-ቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሓምም፡ ኣብቲ ገዛ ትነብሩ ሰባት እዞም ስዒቦም ዝመጹ ከም ለበዋታት ክትጥቀምሎም ትኽእሉ።...

ሕቶታት ብዛዕባ ዝስተ ማይን ኮሮና ቫይረስን

ሕቶታት ብዛዕባ ዝስተ ማይን ኮሮና ቫይረስን

እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ዝባሃል ብዝስተ ማይ ክለግበኒ ይኽእል ዶ?

ናይ ኣፍ መሸፈኒ ከምኡ ውን ኮሮና ቫይረስ

ናይ ኣፍ መሸፈኒ ከምኡ ውን ኮሮና ቫይረስ

ናይ ኣፍ መሸፈኒ ከምኡ ውን ኮሮና ቫይረስ

quarantaine ከመኡ ውን ምፍላይ

quarantaine ከመኡ ውን ምፍላይ

ሕቶታት ብዛዕባ quarantaine ከምኡ ውን ምፍላይ

ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን