ፕረስ ኮንፈረንስ 7 ሚያዝያ ሰዓት 

ካቢነ ሚኒስተራት እዚ ናይ ኮሮና መጠንቀቅታታት ወይ ሕግታት ስጋብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ኣይፈለጡን ዘለዉ።

ፕረስ ኮንፈረንስ 7 ሚያዝያ ሰዓት 
ፕረስ ኮንፈረንስ 7 ሚያዝያ ሰዓት 

ናብ ኖርማል ሂወት ምምላስ ነዊሕ መስርሕ ዝሓትት ዕዮ ኮይኑ ኣሎ

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

 

ካቢነ ሚኒስተራት እዚ ናይ ኮሮና መጠንቀቅታታት ወይ ሕግታት ስጋብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ኣይፈለጡን ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ኣብ ናይ ሰሉስ ሚሸት መግለጺኡ ከም ዝበሎ ናብ ኖርማል ሂወት ንምምላስ " ነዊሕ ዕዮ ዝሓትት መስርሕ" ኮይኑ። ወሲኹ ድማ እዞም መጠንቀቅታታት ክዛነዩ ወይ ደው ክብሉ እንተኾይኖም ኩሉ ሰብ ነዞም ሕግታት ክትግብሮም ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ ኢሉ።

 

Rutte ናብቲ ኣሻቃሊ ናይ መወዳእታ ለማጽ ቁጽሪ ናይ ic-ሕሙማት ሪኡ ኔሩ፡ እንተኾነ ብብዝሒ ዝደቀሱ ከምዘለዉ ኣጠንቂቁ። "እቶም ቁጽርታት ብጥንቃቐ ክርአዩ ከምዘለዎም ብዘይ ከውን ንዘይከውን" ኢሉ። " እቲ ሓደጋኝነት ሰባት ነቶም ሕግታት ኣፍኪሶም ክሕዝዎም ከለዉ እዩ። ዝዓበየ ጌጋ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ"።

 

እቶም ሙሩቃት

እዞም ናይ ኮሮና ሕግታት ብዝኾነ መለክዒ ስጋብ 28 ሚያዝያ ክትግበሩ ኣለዎም። ንምትእኽኻብ ገዛ ዘድሊ፡ እዚ ስጋብ 1 ጉንቦት ኩልኩል እዩ።ካቢነ ሚኒስተራት ዕለት 21 ሚያዝያ እቶም ሕግታት ክ፡ኣውሑ ድዮም ክዛነዩ ሓድሽ ውሳነ ክወስዱ እዮም።

 

Rutte ከም ዝሓበሮ እቲ ዕድል "reeel" እቲ ሕግታት ክናዋሕ ከምዘለዎ እዩ ኣተንቢሁ። "መገዲ ዝምለስ ስጉሚ ብስጉሚ እዩ። እቲ ዕድል ናብ ንቡር/ኖርማል ንምምላስ ክዓቢ ዝኽእል ኩልና ኬና ነቲ ሕጊ ምስ ንእዘዝ እዩ።"

 

ብድሕሪ ናይቲ ቫይረስ ምልብዑ፡ ቁጠባ ውን ዓቢ ጽፍዒት ረኺቡ እዩ፡ ኣብቲ ናይ ካቢነት ዝርርብ ግን እቶም ሕግታት ንድሕነት ቁጠባ ዓቢ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም እዩ ተዘሪቡ። ወሲኹ ቀዳማይ ሚኒስተር ፡ " ጽቡቅ ጌርና ኣብ ሞንጎ ጥዕናን ቁጦባን ተጻራሪ ነገራት ንርኢ" ኢሉ Rutte። ሕጂ ነዞም ሕግታት ሸለል ምባል ኣብ ጥዕናን ኣብ ቁጦባን ዓቢ ሓደጋ ምውዳቅ እዩ።

 

ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ናይ ኮሮና apps ጻዕርታት ይሰርሑ ኣለዉ።

እቶም ካቢነት ኣብ ሓሳቦም ጥራይ ብ ናይ ኮሮና ሕግታት ክውጻእ ኣይክእልን እዩ

ሚኒስተር Hugo de Jonge ( ሓለዋ ጥዕና) ኣብቲ ፕርውስ ኮንፈረንስ ከም ዝበሎ ካቢነት ኣብ ክልተ ናይ ሞባይል/ቴሌፎን apps ናይ ምምሕልላስ ኮሮና ቫይርስ ክቆጻጸሩ ዝኽእሉ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ።

 

እቶም apps ከኣ ኣብ ከባቢኻ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ እንተሎ ካብ ናይ ከባቢኻ ጸብጻብ ብምውሳድ ናብ ቴሎፎንካ/ሞባይልካ መጠንቀቕታ ዝህቡ እዮም ብድሕሪኡ ከኣ ንክልተ ሰሙን ተወሺብካ ምጽናሕ።

 

ብድሕሪ'ዚ ምድላዋት ብምግባር ናይ መመርመሪ ዓቅሚ ኣብ ግምት ብምእታው ብብዝሒ ሰብ ክምርመር ከም ዝኽእል ምግባር። " መርመራ ኣገዳሲ ክኸውን" እዩ ኢሉ እቲ ሚኒስተር። "ግን ተወሳኺ ነገራ እንተዘይ ገበርካ መርመራ ጥራይ ትርጉም የብሉን።" ኣብዚ ድማ ምንጭን ከምኡ ውን ናይ ምርኻብ መርመራ የድሊ እዩ። ኣብ Noord-Brabant ከምኡ ውን ኣብ Limburg ድሕሪ ናይቲ ቫይረስ ምልብዑ GGD's ዝተታሕዘ ሰብ ምስ መን ከም ዝተራኸበ መርሚረን ኔረን፡ ብድሕሪ ዓቀን ናይቲ ቫይረስ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ሙሊእ ሃገር ኣስፋሕፊሑን ነቲ ምንጪ  ከይርከብ ሰባት መጠንቀቅታ ከይወሃቦምን።

"ናይ ርክብ መርመራ ካብ GGD እኩል ንጻረ ክርከቦን ክፈላልን እኹል ኣይኮነን" ኢሉ De Jonge።

 

ምትእትታው ናይቶም ኮሮና-apps ኣጸጋሚ እዩ፡ ምኽንያቱ ኣብ ናይ መሰል ምግፋፍ ከሸግር እዩ። ሓለፍቲ መንግስቲ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ናይ ውልቀ ሰብ ሓበሬታ (AP) ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወሃብቲ ኣገልግሎት ቴሎፎናት ናይ ውልቀ ሰብ ዓማዊሎም ሓበሬታ ብሕጊ ምልክዕ ኣሕሊፎም ከም ዘይህቡ ኣፍሊጦም እዮም።

 

ሚኖስተር De Jonge ወሲኹ ከምዚ ኢሉ፡ እዞም ናይ ኮሮና apps ክምዕብሉ ዝኽእሉ ናይ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ መስለ ምስ ዝድገፉ ጥራይ እዩ ኢሉ። ወሲኹ ድማ እዚ ሓድሽ ስትራተጂ ጽቡቅ ክሰርሕ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ነዞም apps ኣብ ቴሎፎኑ ምስ ዝህልዎ እዩ ኢሉ። እዚ ውን ብግዴታ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ዝተፈልጠ የለን። " ስለ'ዚ ኣብዚ ዝመጽእ ግዜ ክ፡ሰርሕ ኢና።

 

Bron: nu.nl