15 መጋቢት፡ ሓድሽ ሓበሬታ፡      

 ሰዓት 19፡00 መልእኽቲ ካብ ሓለፍቲ ናይ ድሕነት ዞባታት፡ ንነብስኻ ተኸናኸን ከምኡ ውን ንኻልኦት። ዝኸበርኩም Brabanders,

15 መጋቢት፡ ሓድሽ ሓበሬታ፡      
15 መጋቢት፡ ሓድሽ ሓበሬታ፡      

15 መጋቢት፡ ሓድሽ ሓበሬታ፡      

 ሰዓት 19፡00 መልእኽቲ ካብ ሓለፍቲ ናይ ድሕነት ዞባታት፡ ንነብስኻ ተኸናኸን ከምኡ ውን ንኻልኦት።

ዝኸበርኩም Brabanders,

 

Noord-Brabant ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበለጽ ጻዕርታት ኣርእያ። ኣብ ናይ ህዝባዊ ምክትታል ድማ ብዙሕ ምክትታት ረኺቡ። ንሕና ድማ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም፡ ከምኡ ውን ነዚ መልእኽቲ ክንደግመልኩም ንፈቱ።

 

. ነበርቲ ናይ Noord-Brabant, ኣብ ገዛ ኮፍ በሉ/ጽንሑ።

 

ኣብ ገዛ ኮይንኩም ክትሰርሑ ቆጸራታት ግበሩ፡ ከምኡ ውን ከም ኣጋአዳስነቱ ናይ ህዝባዊ ርክባት ኣቋርጹ።

 

ነበርቲ ናይ Noord-Brabant ምትሕብባርኩም ኣርእዩ።

 

ኩሉ ግዜ ኣብ ንኻልኦት ምሕጋዝን ምድግጋፍን ንቁሕ ኩን። ብዝያዳ ድማ ኣብ ንበይኖም ኣብ ጽሞና ዝነብሩ ነተኩር። ከምኡ ውን ሰራሕተኛታት ናይ ሓገዝን ጥዕናን ሓገዝቲ ህዝብን ድሕሪ ስርሖም ኣብ ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም። ከምኡ ውን ዘየድሊ ርክባት ኣወግድ።ንአብነት ኣስቤዛ ኣብ ገዛኹም ኣቀምጡ ከምኡ ውን ርክባትኩም ብ digitaal ይኹን።

 

ኩሉ ሰብ ጥዕናኡ ይሓሉ።

 

ኩሉኹም Brabanders ብጣዕሚ ተድልዩና ኣለኹም። ስለ'ዚ ንነብስኹም ጽቡቅ ጌርኩም ተኸናኸኑ።ብድሕሪ እዚ ነዞም ኣብ ተነቃፊ ቦታታት ዝሰርሑ ሰባት ማለት ኣብ zorg፡ GGD፡ ከምኡ ውን ኣብ ናይ ህዝባዊ ሓገዝ ዝሰርሑ ሰባት ሓገዝና ነበርክት። ንሳቶም ምስ ዝኾነ ሰብ ክራኸቡ የብሎምን ካብ ስራሕ ወጻኢ ድማ ኣብ ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም።

 

እንድሕር ኩልና ነዚ ምኽሪ ናይ RIVM ከምኡ ውን GGD  እንተሲዒብናዮ ከምቲ ንጥዕናና ንከታተሎ ከምኡ ውን ዘየድሊ ርክባት ነወግድ፡ ስለ'ዚ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ክነግድሎ ንኽእል ኢና።

 

ንነብስኻ ብጽቡቅ ተኸናኸን ከምኡ ውን ንኻልኦት።

 

Theo Weterings, ሓላፊ VRMWB

 

John Jorritsma, ሓላፊ VRBZO

 

Jack Mikkers, ሓላፊ VRBN


Bron: 
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Patient-met-Coronavirus-in-Tilburg