Tag: maatregelen

ጥዖና
ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ፡ ብኸመይ ትሰርሖ ከምኡ ውን ብኸመይ ትጥቀመሉ?

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ፡ ብኸመይ ትሰርሖ ከምኡ ውን ብኸመይ ትጥቀመሉ?

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ ካብ 1  ሰነ 2020 ጀሚሩ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ግዴታ እዩ። ከመይ ጌርካ ትሰርሑ ብኸመይ...

ዜና
ፕረስ ኮምፈረንስ ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020

ፕረስ ኮምፈረንስ ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020

ካቢነት ንነፍሲ ወከፍ ሕጊ ክሪኦ እዩ፡ እቲ ሕጊ ክቅጽል ድዩ ኣይኮነን ንምግምጋሙ

ዜና
ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት እዩ።

ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት...

ሰሉስ ዕለት 21 ሚያዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ኣብ ናይ ኮሮና ሕግታት ኣመልኪቱ መግለጺ ዋዕላ ሂቡ ኔሩ። ንሱ ድማ...