Wat doet de gemeenteraad?

Wat doet de gemeenteraad?

1. Wat doet de gemeenteraad?

Voor Arabisch klik hier

Voor Tigrinya klik hier

De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft; altijd een oneven aantal.
De gemeenteraad beslist bijvoorbeeld over:

  • GEZONDHEID
  • ARMOEDE
  • VERGUNNINGEN
  • VERKEER EN WONEN
  • SPORT
  • BIBLIOTHEKEN EN TAALLES

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

 

  • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners
  • Kaderstellende rol: raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, fietspaden en wegen en sociale zaken. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.


Gemeenteraad Breda samenstelling :

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden van 9 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad. Raadsleden worden tijdens vergaderingen bijgestaan door burgerraadsleden.

Meer weten over de gemeenteraadsleden en hun nevenfuncties klik hier :
https://www.breda.nl/gemeenteraad-samenstelling