Wat mag wel en wat mag niet?

Wat mag wel en wat mag niet?

1. Wat mag wel en wat mag niet?

Voor Arabisch klik hier

Voor Tigrinya klik hier

ALLEEN

Stemmen doe je alleen. Je mag niet samen in een stemhokje staan.

Ben je blind of heb je 2 armen in het gips? Dan mag iemand van het stembureau helpen. Of iemand die jij zelf kiest.

 

KLEUR 1 VAKJE ROOD

Je stem is geldig als je 1 hokje rood maakt op het stembiljet. Niet meer. Je mag niets schrijven of tekenen op het stembiljet.

 

Foutje?

 Vraag een nieuw stembiljet aan de mensen van het stembureau. Dat mag 1 keer.

 

BLANCO

Je mag blanco stemmen. Dan maak je geen hokje rood op het stembiljet. Je stem telt dan niet mee voor de uitslag. Wel voor hoeveel mensen gestemd hebben.

 

GEHEIM

Je kiest helemaal zelf op welke partij en welke persoon je stemt. Je hoeft aan niemand te vertellen op wie je hebt gestemd.

 

 

NIET ZELF STEMMEN?

Je mag iemand anders vragen voor jou te stemmen. Dat heet machtigen.

Doe dan 3 dingen:

  1. Vul de achterkant van de stempas in.
  2. Zet je handtekening op de achterkant van de stempas.
    Hiermee geef je iemand anders toestemming
    om voor jou te stemmen.
  3. Geef je stempas én een kopie van je paspoort of rijbewijs of identiteitsbewijs aan
    de persoon die voor jou gaat stemmen.

 

STEMPAS KWIJT OF NIET GEKREGEN?
Je kunt een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van jouw gemeente.
https://www.breda.nl/stempas
Dat kan tot vrijdag  
11 maart 2021  om 17:00 uur