De oude stad

De oude kern van Breda was niet zo groot als je denkt,

De oude stad

Algemeen

Vanuit helikopter  gezien:

De oude kern van  Breda  was niet zo groot als je denkt, vanwege het feit dat het een vestingstad was, met grachten en wallen, rond het kasteel. Een verdedigingslinie was nodig: de stad heeft belegeringen meegemaakt in de strijd  met Spanje (80-jarige oorlog:  1568 - 1648).

De stad is in latere eeuwen uitgebreid, in de laatste 50 jaren vooral met woonwijken aan de noordkant.

Aan westzijde en oostzijde zijn er industriegebieden; ten noorden weidegebieden;

aan de zuidzijde bossen.

Inwoners 175 000. Heel Nederland 17,5 miljoen. Breda is de achtste grote stad van Nederland. In Nederland hebben we overigens geen enkele miljoenenstad.

 

Water: vanuit het zuiden komen de Mark en de Aa of Weerijs de stad binnen. Kenmerkend zijn rond de binnenstad  de “singels”, het zijn een soort kanalen . Er zijn nog restanten van de oude stadsgrachten. Aan de noordzijde de haven,langs  welke de rivieren  verder gaan naar het gebied van de grote rivieren, die op hun beurt uitmonden in zee.

 

 

 Door: Carl van Boxel         
           Ahmad Sherih