GROTE KERK of ONZE LIEVE VROUWEKERK

GROTE KERK  of  ONZE LIEVE VROUWEKERK

GROTE KERK  of  ONZE LIEVE VROUWEKERK

Zoals in veel oude steden zijn er diverse kerken in de binnenstad: een katholieke kathedraal, de Lutherse Kerk, de Waalse Kerk. Het meest opvallend is de Grote Kerk met zijn  96 meter hoge toren, gebouwd gedurende honderd jaar. In de Grote Kerk vinden nog maar weinig religieuze diensten plaats.

Nederland heeft een heel kerkelijk verleden… Na de Tachtigjarige Oorlog was het protestantisme staatsgodsdienst, tot 1830.(Toen kwam ook de Grote Kerk in handen van de protestanten.) Daarna herstelde het katholicisme, met name in de zuidelijke provincies. Later kenden we een verzuilde samenleving: naast de protestantse zuil was er een katholieke, die politiek en verenigingsleven beheerste. Dat is nu nagenoeg voorbij.

Sinds enkele tientallen jaren is er een grote terugval in het kerkbezoek vanwege de secularisatie (verwereldlijking) van onze gedachten.

 

Door: Carl van Boxel         
           Ahmad Sherih