Heropening examenlocaties inburgeringsexamen en Staatsexamen Nederlands vanaf 15 juni  

Vanaf 15 juni a.s. vinden er weer Inburgeringsexamens en NT2 Staatsexamens plaats

Heropening examenlocaties inburgeringsexamen en Staatsexamen Nederlands vanaf 15 juni   
inburgeringsexamen

Heropening examenlocaties inburgeringsexamen en Staatsexamen Nederlands vanaf 15 juni

 

 

Voor Arabisch klik hier

Voor Tigrinya klik hier

 

Ministers Koolmees en Van Engelshoven melden dat het streven is dat de inburgeringsexamens en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal vanaf 15 juni worden hervat. DUO informeert inburgeringsplichtigen en kandidaten voor het Staatsexamen over de mogelijkheid om hun examen opnieuw in te plannen.

 

 

Hieronder leest u wat er in de brief stond

 

 

Sinds 13 maart jl. zijn alle toetslocaties van DUO voor het inburgeringsexamen en

het Staatsexamen Nederlands als tweede taal gesloten.

Nu het kabinet de geldende coronamatregelen stapsgewijs aanpast, vragen de ministers DUO voor de inburgeringsexamens en het College voor Toetsen en Examens voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal de afname per 15 juni aanstaande op anderhalve meter afstand te hervatten

(mits het coronavirus onder controle blijft).

Dit zodat inburgeringsplichtigen die klaar zijn voor hun examen het

geleerde niet verliezen en voorkomen wordt dat wachttijden verder oplopen.

Met het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn afspraken gemaakt dat

studenten tot 1 januari 2021 de tijd krijgen om voldoende beheersing van de

Nederlandse taal aan te tonen door het behalen van het Staatsexamen Nederlands

als tweede taal (zie hiervoor respectievelijk de servicedocumenten voor het

middelbaar beroepsonderwijs en hoger ondewijs die aan uw Kamer zijn gestuurd).

De voorbereidingen voor heropening zijn in volle gang. Op de DUO examenlocaties wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen, zodat het afnemen van de examens op een veilige wijze kan gebeuren.

Per 15 juni wordt overdag gestart op de bestaande DUO locaties. Zo spoedig mogelijk daarna wordt gestart met avonden zaterdag openstellingen en wordt een extra toetslocatie in gebruik genomen.

Het streven is om hiermee het verlies aan examenplaatsen dat optreedt als gevolg van de anderhalve meter afstand, zoveel mogelijk te compenseren.

DUO informeert inburgeringsplichtigen en kandidaten voor het Staatsexamen Nt2 over de mogelijkheid om hun examen opnieuw in te plannen en werkt samen met

het CvTE (verantwoordelijk voor de uitvoering van het Staatsexamen Nt2) de planning voor het hervatten van de examens uit.

 

De ministers houden de vinger aan de pols hoe deze capaciteit verhogende maatregelen uitwerken op de wachttijden. Dit om te voorkomen dat inburgeringsplichtigen in

de knel komen met hun inburgeringstermijn of studenten en andere kandidaten

niet in staat zijn om voor 1 januari 2021 het Staatsexamen Nederlands als tweede taal af te ronden.

 

 

Bron: www.rijksoverheid.nl