Inburgeren

Inburgeren

Inburgeren
Inburgeren
Inburgeren

Inburgeren

Als je in Nederland komt wonen, doe je er goed aan om snel de taal te leren, gebruiken te ontdekken, en de geschreven én ongeschreven regels te kennen. Dan zul je sneller je weg vinden en je eerder welkom voelen; je wordt dan onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dat heet integratie. Integreren kan soms moeilijk zijn, maar het is ook ontzettend interessant en enerverend: er gaat een heel nieuwe wereld voor je open!

Het welslagen van jouw integratie moet grotendeels vanuit jouw eigen initiatief komen. Daarnaast legt de Nederlandse overheid nieuwkomers verplichtingen rond integratie op: de verplichte inburgering en het ondertekenen van de Participatieverklaring.

Verplichte Inburgering

De verplichte inburgering geldt voor elke nieuwe inwoner tussen de 18 en 67 jaar. De inburgeringsplicht start zodra je een verblijfsvergunning krijgt. Je voldoet aan deze plicht als je de participatieverklaring hebt getekend en het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 hebt gehaald. Deze examens bestaan uit de onderdelen Nederlandse taal, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Inburgeringscursus zoeken

Je bent zelfverantwoordelijk om een school of cursus voor je inburgering te kiezen. Op de website www.ikwilinburgeren.nl van Blik op Werk kun je scholen in jouw omgeving vinden. Blik op Werk is een keurmerk, waarmee de kwaliteit van de school wordt aangegeven. Je kunt per school bekijken hoe tevreden de cursisten zijn, hoeveel cursisten geslaagd zijn voor de examens en wat een uur les kost. Als je een school kiest met het Blik op Werk-keurmerk, kun je een lening bij DUO aanvragen. Met die lening kun je de inburgeringscursus en examens betalen.

Inburgeringstermijn

Om alle examens te halen heb je drie jaar de tijd, of vijf jaar als je eerst moet alfabetiseren (leren lezen en schrijven in het Nederlandse schrift). Dit heet de inburgeringstermijn. Als je op tijd alle examens haalt en je hebt een vergunning asiel, dan hoef je de lening van DUO niet terug te betalen. Het behalen van het inburgeringsexamen is ook belangrijk als je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een Nederlands paspoort wilt aanvragen. Als je de examens niet binnen de termijn haalt – en ook geen goede reden hebt waarom dit niet gelukt is – kun je een boete van maximaal 1250 euro krijgen.

Let op! 

Verlenging inburgeringstermijn

Als je na 300 uur les denkt dat je meer dan drie jaar nodig hebt om je examens te halen, kun je soms verlenging krijgen van de inburgeringstermijn. Dit moet je aanvragen bij DUO. VluchtelingenWerk of jouw taalschool kan je hierbij helpen.

Zelf Nederlands leren en extra oefenen

Het volgen van een cursus Nederlands is niet verplicht, maar het is erg lastig om zonder cursus de inburgeringsexamens te halen. Daarnaast moet je bij de gemeente vaak aantonen dat je actief bezig bent om de taal te leren. Als je zelf wilt oefenen met de taal, zijn er veel mogelijkheden, zoals:

Net in Nederland

Op de website www.netinnederland.nl staan allerlei video’s met Nederlandse, Engelse of Arabische ondertiteling. Je kunt er het journaal en andere tv-programma’s kijken en filmpjes over de verschillende inburgeringsthema’s.

App Look2Speak

Dit is een eenvoudige app vol duidelijke pictogrammen, geordend in verschillende categorieën (in het Nederlands, Engels en Arabisch) zoals 'openbaar vervoer', ‘wonen', 'gezondheid' en 'eten'. De app is te downloaden uit zowel de Google Play Store als de Apple App Store.

Bibliotheken

Bij veel openbare bibliotheken kun je terecht om te oefenen met de Nederlandse taal, maar ook voor ontmoeting en andere activiteiten die bijdragen aan je integratie.

En het is van belang om veel te oefenen met de taal. Misschien kun je een taalcoach van VluchtelingenWerk of een andere organisatie krijgen? Heb je buren of kennissen met wie je regelmatig Nederlands kunt oefenen? Of kun je vrijwilligerswerk doen, dan doe je werkervaring op en leer je de taal.

Participatieverklaring

Waarden en normen verschillen per land. Als nieuwe inwoner in Nederland krijg je te maken met de Nederlandse waarden en normen die misschien anders zijn dan wat je gewend was. In de Nederlandse grondwet en regelgeving is een aantal waarden en normen vastgelegd, zoals:

  • Vrijheid van geloof en meningsuiting.
  • Iedereen is gelijk, of je nu man, vrouw, hetero, gay, lesbisch, of transgender bent.
  • Je mag niet discrimineren en anderen mogen jou niet discrimineren.
  • Je mag zelf bepalen met wie je trouwt.

Deze onderwerpen worden besproken tijdens één of meer workshops van het participatieverklaringstraject. Hiervoor hoef je niet zelf een school te zoeken; je krijgt voor dit traject een uitnodiging van de gemeente of van degene die de workshops geeft. Aan het eind van deze lessen teken je de participatieverklaring. Dit moet binnen een jaar nadat je je verblijfsvergunning hebt gekregen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Als je een verblijfsvergunning regulier hebt, moet je hiervoor 150 euro betalen, als je een verblijfsvergunning asiel hebt, betaalt de gemeente.

Rol van VluchtelingenWerk

Als je vragen over Inburgering hebt, aarzel niet ze aan jouw begeleider van VluchtelingenWerk te stellen. Wij kunnen je helpen aan informatie over de inburgeringsplicht, de geschikte inburgeringscursussen bij jou in de buurt en een DUO-lening.