Internationale Schakelklas (ISK)

Internationale Schakelklas (ISK)

Internationale Schakelklas (ISK)

Internationale Schakelklas (ISK)
De Internationale Schakelklas (ISK) is voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In een periode van anderhalf tot twee jaar doorloop je een opleiding die de doorstroom naar het regulier voorgezet onderwijs of het middelbare beroepsonderwijs (mbo) mogelijk maakt.

Hierbij richt het zich met name op Nederlands als Tweede Taal (NT2), maar wordt er ook aansluiting gezocht bij de kernvakken, zoals biologie, verzorging, rekenen / wiskunde,  Engels, digitale vaardigheden, oriëntatie op onze maatschappij, oefeningen in sociale vaardigheden, creatieve vorming en verkeer en burgerschap. Door middel van activiteiten als schaatsen, cultuur- en sportprojecten worden de maatschappelijke en culturele verschillen met de Nederlandse samenleving overbrugt en centraal gesteld. 

Het ROC West-Brabant biedt met een diversiteit aan colleges en scholen verschillende keuzemogelijkheden in sterk en aantrekkelijk mbo, vmbo en Educatie. In West-Brabant is het onderwijsaanbod van ISK te volgen bij ISK Breda en ISK Bergen op Zoom.

 

Verviersstraat 8, 4826HT Breda