STAP-budget, Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Met het STAP-budget krijg jij tot €1.000,- subsidie voor een studie

STAP-budget, Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
STAP-budget

STAP-budget, Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen


Voor Arabisch klik hier 

Voor Tigrinya klik hier Met het STAP-budget krijg jij tot €1.000,- subsidie voor een studie

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.
De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.
UWV en DUO voeren samen de regeling uit. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget.

 


Wie komt in aanmerking voor STAP-budget?

 

Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen andere financiering op het gebied van onderwijs (zoals studiefinanciering, lerarenbeurs, etc).
 • Je voert het scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder.
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget ontvangen.
 • Jouw gekozen opleiding is arbeidsmarkt-relevant.
 • Jouw cursus of opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.

 

Belangrijk om te weten ;

 

 • Jaarlijks is er voor de subsidieregeling STAP-budget ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen. Daar kun jij er een van zijn! Maar ben er op tijd bij, want op=op.
 • Je kunt op 6 momenten verdeeld over een kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Dit jaar zijn er slechts 5 aanmeldmomenten.
 • Je aanmelding moet minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden voordat jouw studie begint, zijn ingediend. De overheid verwacht dat je jouw cursus/opleiding binnen de studieduur afrondt.
 • Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.
 • Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. Dit resultaat kan succesvol zijn (bijv. er is een certificaat behaald, er was sprake van 80% aanwezigheid of er een toets is gedaan) of niet succesvol (bijv. de student heeft niet/beperkt deelgenomen of de opleiding is niet doorgegaan omdat er een te beperkt aantal deelnemers waren).

 

 

Hoe vraag je STAP-budget aan?Stap 1 : Voordat het STAP-budget wordt aangevraagd moet de deelnemer zich hebben ingeschreven bij de opleider.

Stap 2: Na inschrijving zal de opleider namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet de deelnemer als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget uploaden.

Stap 3 : Het STAP-budget aanvragen vanaf 1 maart 2022  via het STAP-portaal van UWV;
               https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Stap 4 : Je ontvangt van het UWV bericht als het STAP-budget is toegekend.

Stap 5 : Je opleider ontvangt het STAP-budget en verrekent dit met de opleidingskosten.

 

Let op : De deelnemer moet zich zelf aanmelden bij de opleider voor de scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De deelnemer doet dit voordat hij of zij het STAP-budget aanvraagt bij UWV.