Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen vanaf de aankomst

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen vanaf de aankomst in Nederland tot en met de integratie in de maatschappij. Dit doen we in Breda vanaf ons kantoor in 'De Teruggave', waar we in samenwerking met onze partners juridische en maatschappelijke hulp en integratie- en participatieprogramma's aanbieden. Naast dit bieden wij ook inburgeringscursussen. 

 

Onze spreekuren zijn:

maandag- en donderdag ochtend

Locatie: Breda

Bezoekadres: 'De Teruggave', Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda

www.vluchtelingenwerk.nl/zuid