Informatie over de nieuwe maatregelen over online cursus (ONA, inburgering en Alfabetisering)

Vragen over thuis lessen volgen

Informatie over de nieuwe maatregelen over online cursus (ONA, inburgering en Alfabetisering)
Inburgering

Informatie over de nieuwe maatregelen over online cursus (ONA, inburgering en Alfabetisering)

voor tigrinya klik hier 

voor Arabisch klik hier 

 

Vragen over thuis lessen volgen:

 

Algemeen

Is het thuis volgen van lessen op computer, laptop, tablet of telefoon duurder dan op school?

U kunt dat vragen aan uw eigen taalschool. Uw school kan u een overzicht geven van de kosten.

 

Ik wil niet thuis lessen volgen. Mag ik stoppen met lessen volgen en verdergaan met inburgeren als de scholen weer opengaan?

Ja, dat mag

 

Inburgeringscursus

Ik doe een inburgeringscursus. Tellen de uren taalles die ik thuis volg ook mee voor verlenging of ontheffing van mijn inburgeringsplicht?

Ja. Alle uren die u vanaf 16 maart 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool tellen mee. Er zijn 4 voorwaarden:

 • U hebt op of vóór 1 maart 2020 een contract met uw taalschool getekend.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U mag voor ontheffing of verlenging alleen de digitale uren meetellen dat u les hebt gehad. Digitale uren zelfstudie tellen niet mee.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.

 

ONA-cursus

Tellen de lesuren ONA die ik thuis volg ook voor de 64-uursverklaring ONA?

Ja. Alle uren die u vanaf 16 maart 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool tellen mee. Dit geldt ook voor ONA-lesuren die in uw contract staan. Er zijn 3 voorwaarden:

 • U hebt op of vóór 1 maart 2020 het contract met uw taalschool getekend.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.

 

 

Alfabetiseringscursus

Ik doe een alfabetiseringscursus. Vanaf wanneer mag ik thuis online lessen volgen bij mijn taalschool?

Dit mag vanaf 6 april 2020. U kunt thuis taalles volgen op uw computer, laptop, tablet of telefoon.

 

Ik doe een alfabetiseringscursus. Zijn er regels voor het thuis volgen van taalles op mijn computer, laptop, tablet of telefoon?

Ja, er zijn regels:

 

 • U hebt op of vóór 1 maart 2020 een contract getekend met een taalschool.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.
 • U mag thuis alleen lessen volgen bij uw eigen taalschool. U mag niet wisselen van taalschool.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U mag alleen thuis les volgen als u hulp krijgt van uw leraar. U mag maximaal 50% van de lestijd oefenen zonder dat de leraar u direct helpt. Wel moet de leraar er zijn als u begeleiding nodig hebt.
 • U mag alleen met lesmateriaal werken (zoals Diglin+) als u daarmee al hebt geoefend op school.

 

Ik doe een alfabetiseringscursus. Tellen de uren taalles die ik thuis volg ook mee voor ontheffing van mijn inburgeringsplicht?

Ja. Alle uren die u vanaf 6 april 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool tellen mee. Er zijn 4 voorwaarden:

 

 • U hebt op of vóór 1 maart 2020 een contract met uw taalschool getekend.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U mag voor ontheffing alleen de digitale uren meetellen dat u les hebt gehad. Digitale uren zelfstudie tellen niet mee.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.


Bron: www.inburgeren.nl